“Ik wil leren omgaan met deze ingrijpende gebeurtenis.”

Beëindiging

Uw werkrelatie eindigt en of dat nu vrijwillig is of niet, het is het een ingrijpende gebeurtenis. Hoe gaat u hier goed mee om? Vindt u het een bedreiging, een miskenning of juist een nieuwe kans? Bent u al toe aan uw pensioen? Hoe reageert uw omgeving? Welke koers wilt u uitzetten? En welke hobbels verwacht u daarbij?

 • Waar zit u mee?

  Wie bent u als u geen werk heeft? Telt u nog mee? Hoe kunt u zinvol bezig zijn en daar ook zèlf voldoening uit halen? Hoe werkt dit door in de relatie met uw partner/kinderen?

 • Wat speelt er?

  - Spanning over een reorganisatie of pensioen
  - Verzet tegen en boosheid over de aankomende beëindiging
  - Huizenhoog opzien tegen het gat dat zal vallen
  - Zorgen over de toekomst
  - Een deuk in het zelfvertrouwen

 • Hoe coachen we?

  Met aandacht voor u in deze situatie. Wat betekent beëindiging van een werkrelatie voor u? Welke emoties roept het op? In de coaching gaan we de energie ‘achter’ die emotie positief inzetten.

We werken toe naar een nieuwe stap in uw (professionele) leven.

 • We werken toe naar acceptatie van wat onvermijdelijk is. Zoeken naar nieuwe inspiratie en hoe uw kwaliteiten in te zetten voor een nieuw doel.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten en het doorleven daarvan, kunt u anders kijken naar uzelf en de wereld om u heen. U ontwikkelt een ander perspectief. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject. Ik ondersteun.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.