“Ik wil mijn eigen weg gaan én verbonden blijven met mijn familie.”

(Groot)Ouders en Kinderen

Heeft u geen goed contact met uw zoon of dochter? Of met uw vader of moeder? Zijn er zaken die u zou willen bespreken, maar durft u dat niet? Of weet u niet hoe u dat aan moet pakken? Bent u bang voor de reactie en mogelijke gevolgen? Kortom: u kunt wel wat relatiehulp en gezinscoaching gebruiken.

Kinderen worden volwassen, worden misschien zelf ouder. De relatie tussen ouders en volwassen kinderen is vaak gebaseerd op oude patronen. Zijn die nog wel nodig en functioneel?

 • Waar zit u mee?

  Heeft u als kind te veel voor (één van) uw ouders moeten zorgen? Of voor broertjes en zusjes? Was er geen echte aandacht voor u? Heeft u een taak op u genomen die niet bij u past? Voelt u of uw partner zich niet gezien door uw ouders? En hoe is het andersom?

 • Wat speelt er?

  - ‘Afhankelijk zijn’ van uw vader of moeder
  - Spanning in de gezinsrelatie(s)
  - Teleurstelling over elkaars gedrag
  - Breken met familietradities
  - Uw ouders zien u nog steeds als ‘kind’
  - Uw kinderen hebben geen oog voor uw ontwikkeling van de laatste jaren
  - Familiegeheimen en -trauma’s
  - ‘Verkeerde’ partnerkeuze

 • Hoe coachen we?

  Uitgangspunt is de bijzondere relatie tussen ouders en kinderen. We onderzoeken hoe die vorm heeft gekregen. Wat daarin functioneel was, maar wellicht nu niet meer. Ingrijpende gebeurtenissen binnen families zoals ziekte, overlijden, armoede, misbruik of oorlog raken alle familieleden en werken lang door. Wat is u meegegeven door de generaties heen en wat wilt u ermee doen? Ik werk vaak met gezins/familieopstellingen.

We werken toe naar de vrijheid om uw eigen weg te gaan én verbonden te blijven met uw familie.

 • We werken toe naar anders kijken naar wat u door de generaties heen heeft meegekregen. De waarde ervan belichten en dat positief inzetten. Afscheid nemen van wat disfunctioneel is.

 • Ik ondersteun jullie met inzicht en verken samen met jullie de behoeften en mogelijkheden voor een andere dynamiek binnen de familie. Ook individuele coaching zal z’n effect hebben.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten kunt u anders kijken naar uzelf en uw gezin/familie. Omdat u begrijpt wat er gebeurt, kunt u het doorleven en kunt u ander gedrag ontwikkelen, anders communiceren. Ik ondersteun u daarbij. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.

referenties

“Ik vond het een fijn gesprek via Zoom met waardevolle nieuwe inzichten. Toch knap hoe u dat in een uur weet te realiseren ☺.”

Henk

“We hebben bij Irene geleerd echt te luisteren naar onze volwassen dochters én onszelf. Helder te zijn in onze communicatie. We durven nu onze grenzen aan te geven en we respecteren die van onze dochters.

Irene is een fijne coach. Ze durft stiltes te laten vallen en taboes te doorbreken. We hadden een goed contact, helder en duidelijk.”

Tineke en Frederik

‘Bij Irene is de sfeer fijn en veilig. Hierdoor kun je snel zeggen waar het echt over gaat.’

Lees meer >

Edith en Sanne (18 jaar)