“Ik wil investeren in deze dierbare vriendschap.”

Vriendschap

Het zit u dwars dat er verwijdering is ontstaan in een dierbare vriendschap. Misschien is er zelfs een breuk. In hechte vriendschappen wordt veel gedeeld en is de intimiteit soms groter dan in een liefdesrelatie. Komt er een barst in zo’n vriendschap, of staat het contact op een laag pitje, dan doet dat zeer.

 • Waar zit u mee?

  Hoe kan deze vriendschap meegroeien met ieders ontwikkeling? En als dat niet kan, hoe gaat u dan om met het gemis en de rouw? Waar raakt het u?

 • Wat speelt er?

  - Uit elkaar groeien
  - Oude verwachtingen worden niet waar gemaakt
  - Geen tijd of aandacht meer hebben voor de vriend/vriendin
  - Verstorende partnerrelaties

 • Hoe coachen we?

  Ik begeleid u/jullie in het kijken naar de patronen van deze vriendschap. Waar het is gaan schuren? Vaak gaat het om het los laten van aannames en betere communicatie.

Waar werken we naartoe?

 • We werken toe naar duidelijkheid over deze vriendschap. Hoe deze opnieuw te waarderen en daarmee om te gaan in de toekomst.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten, kunt u anders communiceren, ander gedrag ontwikkelen en daarmee oefenen. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject. Ik ondersteun.