“Ik wil beter contact met mijn broer/zus.”

Broers en zussen

De bloedband is er, maar goed contact ontbreekt. Eigenlijk wilt u wel contact. Of is er een ‘noodzaak’ bijvoorbeeld omdat u voor uw vader of moeder zorgt of er is een erfenis af te wikkelen.
U bent waarschijnlijk in hetzelfde gezin opgegroeid en had daarin ieder uw eigen rol en taak.
U deelt een stuk levensgeschiedenis, maar er is geen vertrouwelijkheid. En dat mist u, zeker als u nu met elkaar een zorgtaak hebt of afscheid gaat nemen van een ouder.

 • Waar zit u mee?

  Voelt u zich niet gewaardeerd? Moet u meer verantwoordelijkheid nemen dan de anderen? Of meer zorgdragen? Bent u niet erkend in wat u gedaan heeft voor het gezin? Ook als u de relatie wilt verbeteren met ooms, tantes, neven en nichten bent u van harte welkom.

 • Wat speelt er?

  - Niet loskomen van de oude rolverdeling
  - Familiegeheimen en trauma’s
  - Jaloezie
  - Zondebok
  - Problemen bij het maken van een levenstestament
  - Problemen bij het afwikkelen van een erfenis

 • Hoe coachen we?

  Het liefst werken we met u en uw broer/zus. Dan wordt er van twee kanten gewerkt aan het verbeteren van de relatie. Een eerste stap is elkaar vertellen hoe situaties uit het verleden voor u geweest zijn. Ieder heeft zijn eigen perceptie. Erkenning krijgen voor uw rol én gezien worden zijn van betekenis. Wat is ieders bijdrage (geweest) in dit gezinssysteem? Een (tafel)opstelling en regressie werk kan daarbij helpen.

We werken toe naar beter contact met uw broer/zus.

 • Door mijn coaching krijgt u inzicht in de rollen en gedragspatronen tussen u en uw broers en zussen en hoe die zich tot elkaar en uw ouders verhouden. Als deze disfunctioneel zijn geworden, kunt u er afstand van nemen.

 • U krijgt meer inzicht in het waarom van ieders functioneren. Van daaruit kan begrip ontstaan en mildheid waardoor u de huidige taken als broer/zus beter uit kunt voeren.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten kunt u anders kijken naar uzelf en uw broer/zus. Omdat u het doorleeft gaat u ander gedrag ontwikkelen, gaat u anders communiceren. Ik ondersteun u daarbij. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.