“Ik wil duidelijkheid over mijn plek in het oude en nieuwe gezin.”

Oud en nieuw gezin

Worstelt u met uw rol in het oude dan wel nieuwe gezin? Als (stief)-ouder of (aangeschoven) kind? Voelt u zich schuldig? Of steeds weer tekortschieten? Een scheiding, het verliezen of juist het vinden van een partner verandert de wereld waarin u leeft. Vaak is dat ingewikkeld, zeker voor kinderen, omdat er zoveel gevoelens en belangen spelen; naast allerlei praktische zaken. Misschien ben jij inmiddels volwassen en heb je vragen over jouw plek.

 • Waar zit u mee?

  Ben jij een jongvolwassene die (nog steeds) last heeft van de scheiding van jouw ouders? Loyaliteitsconflicten, boodschapper zijn tussen de ouders, moeizaam of geen contact met (een) ouder(s) of met de nieuwe partner van een ouder, praktische problemen. Kortom: hoe ga je om met de scheiding van je ouders? Is er nog wel ruimte voor jou?

 • Wat speelt er?

  - Ruzies tussen (stief)ouders en (volwassen) kinderen
  - Er is veel ‘gedoe’
  - De ouder kiest voor de nieuwe relatie in plaats van voor jou als ‘kind’
  - Kinderen van nieuwe partner zijn/lijken belangrijker
  - Liever bij de andere ouder willen zijn
  - Gevoelens van schuld en schaamte
  - Het botert niet met de kinderen van de nieuwe partner

 • Hoe coachen we?

  Met een (tafel)opstelling brengen we de complexiteit in beeld. We onderzoeken de verschillende loyaliteiten en wat er door de verschillende personen wordt bijgedragen. We kijken naar de onderliggende dynamiek en wat dat voor u/jou betekent. We werken toe naar het innemen van uw/jouw plek in het oude en nieuwe gezin.

Waar werken we naartoe?

 • Ik coach u in die worsteling en werk met u aan manieren om uw plek in te nemen in een nieuw samenspel van gezinnen.

 • We werken toe naar inzicht in en vervolgens handelen op basis van uw/jouw plek, rol en taak in het oude en nieuwe gezin.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten kunt u anders kijken naar uzelf en het samenspel van gezinnen. Omdat u het doorleeft gaat u ander gedrag ontwikkelen, gaat u anders communiceren. Ik ondersteun u daarbij. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.