“Ik wil een beter contact met mijn broer/zus.”

Broers en zussen

De bloedband is er, maar goed contact ontbreekt. Eigenlijk wilt u wel contact. Of is er een ‘noodzaak’ bijvoorbeeld omdat u voor uw vader of moeder zorgt of er is een erfenis af te wikkelen.
U bent waarschijnlijk in hetzelfde gezin opgegroeid en had daarin ieder uw eigen rol en taak.
U deelt een stuk levensgeschiedenis, maar er is geen vertrouwelijkheid. En dat mist u, zeker als u nu met elkaar een zorgtaak hebt of afscheid gaat nemen van een ouder.

 • Wat speelt er?

  - Niet loskomen van de oude rolverdeling
  - Familiegeheimen en trauma’s
  - Jaloezie
  - Zondebok
  - Problemen bij het maken van een levenstestament
  - Problemen bij het afwikkelen van een erfenis

 • Waar zit u mee?

  Voelt u zich niet gewaardeerd? Moet u meer verantwoordelijkheid nemen dan de anderen? Of meer zorgdragen? Bent u niet erkend in wat u gedaan heeft voor het gezin? Ook als u de relatie wilt verbeteren met ooms, tantes, neven en nichten bent u van harte welkom.

 • Hoe coachen we?

  Het liefst werken we met u en uw broer/zus. Dan kan er van twee kanten gewerkt worden aan het verbeteren van de relatie. Vaak helpt het al om elkaar te vertellen hoe situaties uit het verleden voor u geweest zijn. Ieder heeft zijn eigen perceptie. In families is het vaak moeilijk om de onderlinge dynamiek bespreekbaar te maken. Een opstelling kan daarbij helpen.

Waar werken we naartoe?

 • Ik begeleid u in het inzichtelijk maken van de rollen en gedragspatronen tussen u en uw broers en zussen. Als deze disfunctioneel zijn geworden, ondersteun ik u in het aanleren van ander gedrag.

 • We werken toe naar meer inzicht in elkaars opstelling. Van daaruit kan begrip ontstaan en mildheid waardoor u de huidige taken als broer/zus beter uit kunt voeren.

 • Uitgangspunt is altijd uw vraag en het doel dat u wilt bereiken. We bespreken hoe we daarmee aan het werk gaan. Vanaf het eerste contact ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.

 • We werken toe naar een duurzaam resultaat. Op basis van nieuwe inzichten, kunt u anders communiceren, ander gedrag ontwikkelen en daarmee oefenen. U bepaalt de diepte en de breedte van uw leertraject. Ik ondersteun.